Lëtzebuerger Schrëftstellerverband                Lëtzebuerg, de 26. Juni 2006
LSV
B.P. 250
L-4003 Esch-Uelzecht           Madame Octavie Modert
           Secrétaire d¹Etat à la Culture, à l¹Enseignement supérieur et à la Recherche


           Madame Staatssekretärin,


           Zënter 1994 proposéiert den LSV, et sollt eng Anthologie vun der dräisproocheger Literatur zu Lëtzebuerg fir de postprimären Unterrecht gemaach ginn. Op ville Réuniounen mat verschidde Kulturministeren ass déi Iddi virgedroen a gutt opgeholl ginn.

       2004 sollt et endlech konkret ginn. Am Conseil National du Livre vum 11. 3. 2004 heescht et, et géif eng "commission de travail spéciale interministérielle pour l'élaboration d¹une anthologie de textes d'auteurs luxembourgeois pour l'enseignement secondaire" geschaf ginn. Et gouf un zwou Anthologie geduecht, eng mat Texter fir de Cycle inférieur an eng aner fir de Cycle supérieur.

       Et ass awer ­ sou wäit mer wëssen ­ nach näischt an deem Sënn geschitt.

       Op enger Entrevue mam Conseil National du Livre vum 4. 10. 2005 huet den deemolege Kulturminister, den Här François Biltgen, gesot: "Mir wëllen eng Anthologie ausschaffen an Texter fir d¹Schüler mondgerecht maachen, se opbereeden. De Wëllen ass do, fir eng Anthologie auszeschaffen. Mir si bereet, iwwert eis Budgeten ze kollaboréieren."

       Den 29. 11. 2005 huet de Conseil National du Livre dem Kulturministère dofir eng Recommandatioun gemaach, d'Elaboratioun vun där/ deenen Anthologie/ n an d'Wee ze leeden (an Zesummenaarbecht mam Ministère de l'Education et de la Formation Professionnelle an dem Centre National de la Littérature).
   
       Där gesidd, Madame Modert, datt de Wëllen fir eng Anthologie fir de postprimären Unterrecht scho méi wéi 12 Joer besteet.

       Et gëtt vill versprach a vill geschwat. Dofir géife mer gär wëssen, wéi et  mat der konkreter Realisatioun ausgesäit.  Kënnt Där, Madame Staatssekretärin, eis soen, wéi et de Moment mam Projet ausgesäit. Dir wësst, datt esou eng Anthologie ganz wichteg ass, fir d'Studente mat der lëtzebuerger Literatur vertraut ze maachen.

           Mat léiwe Gréiss       fir de Comité vum LSV

       Präsidentin                    Sekretär

       Colette Mart                    Jhemp Hoscheit

 

© LSV, 2006