Lëtzebuerger Schrëftstellerverband                Lëtzebuerg, de 27. Juni 2006
LSV
B.P. 250
L-4003 Esch-Uelzecht


 

           Madame Mady Delvaux-Stehres
           Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle

           
           Madame Minister


   An hirem Bréif vum 1. 4. 2005 un den LSV schreiwen den Här François Biltgen, Ministre de la Culture, an d'Madame Octavie Modert, Secrétaire d¹Etat à la Culture, "il faut insister sur l¹urgence de remédier à un manque de visibilité du livre luxembourgeois sur le marché national et particulièrement dans nos écoles."
   
   Op der Entrevue vum 4. 10. 2005 tëscht dem Conseil National du Livre an dem Här François Biltgen, deemolege Kulturminister, an der Madame Octavie Modert, Staatssekretärin fir Kultur, gouf driwwer diskutéiert, wat  fir d'Promotioun vun der dräisproocheger Literatur zu Lëtzebuerg an de Schoulen ënnerholl misst ginn, datt déi lëtzebuerger Studente  Kontakt mat lëtzebuerger Auteuren an hire Wierker kréien.

   De 29. 11. 2005 huet de Conseil National du Livre beschloss, eng Recommandatioun an deem Sënn un Iech ze riichten. Dir kéint zum Beispill iwwert de Wee vum Collège des Directeurs, d¹Direktioune vun de postprimäre Schoulen un d¹Häerz leeën, Initiativen am Déngscht vun der Literatur z¹ergräifen a Liesungen an hire Gebaier z'organiséiren.

   Dir wësst, datt am Lycée de Garçons an der Stad esou en Dag fir d¹Literatur ("Journée de la littérature luxembourgeoise") organiséiert gouf. An eisen Aen geet awer sou eng vereenzelt Liesaktioun an engem eenzege Gebai net duer. Déi lëtzebuerger Studenten am ganze Land missten all  méi mat der dräisproocheger Literatur zu Lëtzebuerg vertraut gemaach ginn. Fir dat z¹erreechen, brauchen d¹Auteuren Är Ennerstëtzung.

Mär wollten Iech froen, wéi DIr zu dëser Iddi stitt an ob Dir bereet sidd, esou Initiativen unzereegen an z'ënnerstëtzen.           Mat léiwe Gréiss


       fir de Comité vum LSV

       Präsidentin                    Sekretär

       Colette Mart                    Jhemp Hoscheit

 

© LSV, 2006