Lëtzebuerger Schrëftstellerverband                Lëtzebuerg, den 30. Juni 2006
LSV
B.P. 250
L-4003 Esch-Uelzecht


 

           Madame Mady Delvaux-Stehres
           Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle

           
           Madame Minister


   
An der Sëtzung vum Conseil National du Livre vum 29. 11. 2005 gouf iwwert d'Wichtegkeet vun der Promotioun fir d'lëtzebuerger Literatur an de Schoulen diskutéiert.

       An deem Zesummenhang gouf beschloss, Ärem Ministère an Ären Servicer ze recommandéieren, Bicher vu lëtzebuerger Auteuren fir déi postprimär Schoul-bibliothéiken ze kafen.
   
       Ausserdeem wollte mer Iech froen, Madame Minister, wéi et mat de Krediter fir d'Schoulbibliothéiken an de Lycéeën ausgesäit.

       Mär wäre frou, op dëse Bréif eng Äntwert ze kréien.       Mat léiwe Gréiss


       fir de Comité vum LSV

       Präsidentin                    Sekretär

       Colette Mart                    Jhemp Hoscheit

 

© LSV, 2006