suite

Aus dem Notizblock

Ennert dëser Rubrik stellen mer Informatiounen iwwer den LSV an d'Literaturszeen am allgemenge vir. Wann Dir derzou wëllt bäidron, sidd Dir häerzlech wëllkomm.

Sous cette rubrique, nous vous présentons des informations sur le LSV et la scène littéraire en général. Vous êtes cordialement invité/é/s à y collaborer.

Unter dieser Rubrik bringen wir Informationen zum LSV und zur Literaturszene im allgemeinen. Sie sind herzlich eingeladen, daran mitzuarbeiten.


Wanterliesungen 2001

Eis traditionnell Wanterliesungen sinn an hirem 11. Jor weiderhin Méindes owes, Beim Engel, rue de la Loge, all Kéiers um 20.00 Auer


1.Wanterliesung: 29. Januar

Et liesen:

 • André Antony
 • Guy Helminger
 • Nico Helminger

Et maache Musek:

 • Paul Aniset
 • Gérard Bintener  2. Wanterliesung: 5. Februar

  Et liesen:

 • Josy Braun
 • Josiane Kartheiser
 • Guy Wagner

  Et maache Musek:

 • Giuliano Arpetti
 • Konrad Troost  3. Wanterliesung: 12. Februar

  Et liesen:

 • Angela Boeres-Vettor
 • Lydie Botzem
 • Giulio-Enrico Pisani

  Et mecht Musek:

 • Gary Greisch

D'Koordinatioun huet d'Josiane Kartheiser

Den Entree ass fräi. All Mënsch ass häerzlech wëllkomm!


p.2.: Concours littéraire national 2001

© LSV & Guy Wagner, 2001