ESCHER BICHERDEEG

LIES-MARATHON AN DER ESCHER KULTURFABRIK

Samschdeg, den 8. Mee 2004

Am Kader vun den „Escher Bicherdeeg“ organiséiert de Lëtzebuerger Schrëftstellerverband (LSV) an der Kulturfabrik zu Esch e grousse Liesowend mat 18 lëtzebuerger Auteuren – Member vum LSV – déi op däitsch, franséisch, lëtzebuergesch an englesch schreiwen.

Dëse literareschen Owend ass eng Visitekaart vun der lëtzebuerger Literatur an de verschiddene Genren.

Et liesen dës Auteuren aus dem Lëtzebuerger Schrëftstellerverband:

André Antony, Lydia Botzem, Josy Braun, Helmut Fiebig, Pol Greisch, Georges Hausemer, Chantal Keller, Josiane Kartheiser, Josée Kratochwil, Maryse Krier, Nelly Lecomte, Jean-Paul Maes, Colette Mart, Cornel Meder, Giulio Pisani, Léon Rinaldetti, Dana Rufolo, Guy Wagner.

All Auteur liest ongeféier 6 Minutten. Géint 21.00 ass eng Paus virgesinn. Fir Iessen a Gedrénks ass gesuergt.

Fir déi musikalesch Animatioun suergt den André Mergenthaler.

D’Liesung geschitt an engem conviviale Kader, wou de literareschen a perséinlechen Austausch tëscht Auteur a Publikum garantéiert ass.

Ufank ëm 19.30.

Den Entrée ass fräi.


MARATHON LITTERAIRE A LA KULTURFABRIK

8 mai 2004

C’est pour la 5e fois que le LSV – le Lëtzebuerger Schrëftstellerverband – organise une grande soirée littéraire à Esch sur le site de la Kulturfabrik samedi, le 8 mai 2004.

Il s’agira d’un MARATHON LITTERAIRE puisque 18 auteurs luxembourgeois – toutes et tous membres du LSV – liront de courts extraits de leur création littéraire récente.

Le comité du LSV, n’ayant pas voulu faire de sélection parmi les auteurs, avait lancé un appel parmi les membres et un quart des auteurs – membres a répondu positivement à cet appel.

La soirée littéraire sera très diversifiée quant aux langues des littératures luxembourgeoises présentées: elle sera plurilingue: les auteurs liront en luxembourgeois, en français, en allemand et en anglais. Et tous les genres littéraires seront représentés: le roman, la poésie, la nouvelle, l’essai littéraire, le récit de voyage…

La soirée littéraire présentera une panoplie d’auteurs luxembourgeois – confirmés et moins confirmés – et sera conviviale: l’encadrement musical sera assuré par André Mergenthaler et le public aura la possibilité de se restaurer pendant une pause prévue vers 21.00 heures.

Voici la liste des auteurs présents:

André Antony, Lydia Botzem, Josy Braun, Helmut Fiebig, Pol Greisch, Georges Hausemer, Chantal Keller, Josiane Kartheiser, Josée Kratochwil, Maryse Krier, Nelly Lecomte, Jean-Paul Maes, Colette Mart, Cornel Meder, Giuilo Pisani, Léon Rinaldetti, Dana Rufolo, Guy Wagner.

La soirée littéraire débutera à 19.30 et se terminera vers 22.45 heures.

L’entrée est gratuite.


© LSV & Guy Wagner, 2004