INVITATIOUN

De Comité
vum Lëtzebuerger
Schrëftstellerverband
invitéiert all Member
op d'Assemblée Générale
vum LSV
en Dëschdeg, den 11. Juli 2006
ëm 19.30 Auer
am Konschthaus "Beim Engel"
Fëschmaart-Lëtzebuerg

Ordre du jour:

1) Begréissung a Rapport moral vun der Präsidentin
2) Joeresrapport vum Sekretär
3) Joeresrapport vum Caissier
4) Rapport vun de Réviseurs de caisse
5) Discussioun vun de Rapporten
6) Décharge fir de Caissier
7) Décharge fir de Comité
8) Neiwiel vun de
Réviseurs de caisse
9) Acziounsprogramme 2006/2007
10) Fräi Aussprooch + Verschiddenes


!!!!!!!!!! Et sinn zwee Posten am Comité net besat. Wie Loscht huet, matzeschaffen, kann nach cooptéiert ginn!!!!!!!!!!

Jiddereen ass häerzlech invitéiert,

de Comité vum LSV

© LSV & Guy Wagner, 2006