Ar Säiten

Den NOTIZBLOCK, datt sinn och Är Säiten. Mir publizéiere ganz gären all Informatiounen, déi mat Iech, eise Membren, ze dinn hunn: Nei Bicher, Auszeechnongen a Präisser, Liesongen, Cabaret, Colloquen, Seminairen asw. Mailt eis d'Infoën: guy.wagner@education.lu

Ces pages sont aussi les vôtres. Nous publierons volontiers les informations que vous, nos membres, vous nous faites savoir: Nouvelles publications, distinctions et prix, lectures, cabaret, colloques, séminaires etc. Prière de nous envoyer un e-mail: guy.wagner@education.lu

Diese Seiten sind auch Ihre Seiten. Auf ihnen möchten wir alle Informationen veröffentlichen, die Sie, unsere Mitglieder, uns zukommen lassen: Neue Bücher, Auszeichnungen und Preise, Lesungen, Kabarett, Kolloquien, Seminare usw. Senden Sie uns ein E-Mail: guy.wagner@education.lu

2004:

Josy Braun: Bommenteppech
Christiane Ehlinger: D'Lynn an de Charel

© LSV & Guy Wagner, 2002-2004